# leo_sunsign_nader

نادر....ابیوردی شمشیرزاد

                          با طلب یاری از خالق هستــی سلام..   مهمترین وشایدزیباترین لحظات دوران زندگی نادر کدام لحظه میتواند باشد...؟ آیا میتواندیکی ازروزهای اسفندماهی باشد..که دردشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید