# نظرات

زهره ومریخ و...زیباترین تاثیرMars and Venus..and most beautiful effect

                        باطلب یاری ازخالق هستی بسان صورت دیوار...چشم حسرت من بهرطرف که روان میشدی..بسوی توبود... خدابهش کمک کنه..کسی که دچاردلبستگی شدید شده..دلبستگی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 130 بازدید

پیام شما...برای من..your message for me

                                  باطلب یاری ازخالق هستی              اگرنظری راجع به یادداشتهادارید.. کامنت هارابه شکل خصوصی بگذارید...جوابها...اگربرای همه قابل استفاده باشد..دراین صفحه توضیح داده خواهدشد... مطالب این ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 34 بازدید