# نبردبزوقوچ

نبــــردبزوقوچ Daniel and... vision of the goat and the ram ..

                            با طلب یاری از خالق هستی                                                                                               پس من دانیال نظرکردم واینک دونفر یکی باین طرف نهر ودیگری بآن طرف نهرایستاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید