# ناپلئون_وهیتلر

وضعیت سیارات درزندگی چندشخصیت تاریخی

   خداآگاه داناست                    دراین طوالع مشاهده میشودکه:         درطالع ناپلئون وهیتلردرمقابل قدرت طلبی زیادآنها..موضع ماه دربرج جدی.. قراردارد(برج دهم منطقه البروج)..که برج رهبریهاست...و......   موضع ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید