# عثمانی__و_شاه_اسماعیل

عثمانی..و....صفویان

                              باطلب یاری از خالق هستی      درکتب احکام نجومی وآسترولوژی جدید...اکثرا..طالع کشور ترکیه رابرج سنبله گفته اند.. درحالیکه..حرکات سیارات دربرج میزان وسیاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید