# زلزله_های_بم-سوماترای_اندونزی

زلزله های بم -سوماترای اندونزی

     باطلب یاری ازخالق هستی          داریوش رفیعی ازمتولدین شهربم در4 دیماه 1306 است...آوازهای  پراحساس وحزن انگیزش راشنیده ایم..         درجدول طالع داریوش رفیعی سیارات زحل ومریخ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 94 بازدید