# حرکت_طولانی_نپتون_بدور_خورشید

جنگهای صلیبی وحرکت سیارات..Crusades

                                  باطلب یاری از خالق هستی برج اسد...پنجمین منزل ازمنازل منطقه البروج وخانه ی آفتاب گفته شده... برجی باعنصرآتش..واقتـــران زحل ومشتری دوسیاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید