# تغییرات_مکانی_60_ساله_ی_زحل

درباره ی زحل و60سال تغییرات مکانی اش

                          باطلب یاری ازخالق هستی                             واما اینکه دانسته آید سیاره ی زحل.. مدلولاتش کدامند...؟ استاد ابوریحان بیرونی درالتفهیم خودچنین گوید... ( اماجای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 94 بازدید