# بالاترازخطر

هالیـــــوود وپــلوتـــو

                         بــاطلب یــــاری ازخــالق هستـــی     سلام... دردانش طالع بینی...بروج حوت...وعقرب..وسیاره ی پلوتو...برامورخفیه..و جاسوسی...ومشابه آن مربوط دانسته شده.. درسالهای 1965(1344)و1966(1345)...سه بارسیارات پلوتو واورانوس در برج سنبله (بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

1391 سال نهنگ

                                    باطلب یاری ازخالق هستی   به هرکویی..پریرویی به چوگان می زند گویی                                         توخودگوی زنخ داری بسازاززلف چوگانی این سال نهنگ که می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 77 بازدید

سینمارکس وحرکت سیارات...Abadan rex cinema and planets

                  باطلب یاری ازخالق هستی  سلام درابتدا...بانثارفاتحه برآنهاکه دراین واقعه به جهان دیگر پرکشیدند..... برای بررسی این واقعه ی تلخ بایدجو  آن زمان رادرنظر گرفت...راه پیمائی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید