# بالاترازخطر

هالیـــــوود وپــلوتـــو

                         بــاطلب یــــاری ازخــالق هستـــی     سلام... دردانش طالع بینی...بروج حوت...وعقرب..وسیاره ی پلوتو...برامورخفیه..و جاسوسی...ومشابه آن مربوط دانسته شده.. درسالهای 1965(1344)و1966(1345)...سه بارسیارات پلوتو واورانوس در برج سنبله (بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 257 بازدید