افغان ها و...زحل ومشتری

                                  باطلب یاری ازخالق هستی

    

به24 اکتبر1993فکرکنید..اتصال اورانوس ونپتون در18

درجه ی جدی... درچنین روزی..واقع شده...

اورانوس یعنی امورناگهانی وجدید...ونپتون نوعی اعتقاد خاص

.....

واین زمان استکه گروه طالبان بااعتقادات خاص خودظاهرمیشوند..

    اگرافغانستان راباطالع عمارت جدی بشناسیم..این اعتقاد ومکتب جدیداستکه

مستقرمیشود..واتفاقات بعدی راهمزمان میگردد.

واقعا چراافغانستان؟ نفت دارد؟ فعلا که نه...هنوزلباسهای محلی خودرا به تن

دارند..ودرگیرباطبیعتی خشن..وتمدن جدید هنوزجای خودراکاملا باز نکرده..

شوروی درآن ازپافتادوآمریکاهم درآن گیرافتاده..

قدرتهای بزرگ بااستقرار درافغانستان..چه چیزی بدست می آورند؟

درزمانیکه ماهواره ها درفضا....زمین وحوادث آنرامینگرند..وشاید بعضی

ازآنها ..گفته شده..حامل سلاحهای هسته ای باشند..وهواپیماهای باخلبان وبدون

خلبان..مناطق حساس رامی کاوند..چراافغانستان انتخاب شده..

برای یافتن ریشه..به خاوردور ودوران جنگ ویتنام باید نظر کرد...

اقتران اورانوس وپلوتو دربرج سنبله ..همزمان شدباورودآمریکا ونیروهای

نطامی اش به ویتنام وجنگ پرهزینه وپرتلفات آن.. وویتنام شد..عرصه ی

نبرد دومکتب..سرمایه داری جهانی وکمونیسم(ضدسرمایه داری)

ازیکطرف آمریکا وکشورهای غربی.. وازسوی دیگر..اتحادشوروی وچین..

باگذشت زمان...سیاره ی اورانوس ازبرج سنبله..که درتربیع قرارداشت بابرج

جوزا(طالع آمریکا) خارج وواردبرج میزان..که پلوتو نیزدرآن قبلا داخل شده

بود..گردید..وآمریکا بتدریج آماده میشد تاازویتنام خارج شود..عقب نشینی

ازمقابل شوروی وچین..که همزمان میشد باورود نپتون به برج قوس..

برج میزان رادرخاطر داشته باشید...

 

چراکه درسالهای 1359 و1360 ..دوسیاره ی زحل(روسیه)ومشتری(آمریکا)

دربرج میزان مقترن میشدند..برجی که تاثیرش متضاد ومقابل بود بادرجه ی

شرف آفتاب..برج اسد که منسوب به شمس است..مرتبط است با دنیای

سرمایه داری غرب..

درنظرداشته باشیدکه..شهرهای مهم افغانستان..تحت تاثیر برج میزان هستند..

وشرف سیاره ی زحل (افغانستان) دربرج میزان است..شهرهایی مثل:کابل -

هرات - بلخ - غزنی

بهمین خاطر پیشاپیش علائم اقتران آینده ی میزان درافغانستان بروز میکند..

اولین بروز باورودسیاره ی پلوتو به برج میزان شروع شده وآنگاه استکه..

اورانوس پای به برج میزان مینهد..

به تاریخ مهم 17 ژوئیه ی 1973 معادل 26 تیر 1352 توجه کنید..

این زمان استکه حکومت پادشاهی افغانستان..محمدظاهرشاه..یک متولدبرج

میزان..دستخوش کودتامیشود..دراین زمان سیارات پلوتو واورانوس دربرج

میزان حضوردارند..(شدت وقوع حوادث ناگهانی)..ومریخ دربرج حمل ازبرابر

اورانوس درگذراست..باچندباردست بدست شدن قدرت..سرانجام سررشته ی

قدرت بدست طرفداران شوروی می افتد(ببرک)...واینجاستکه..غرب احساس

خطرکرده ودرصددبرمی آید..تاشکست ویتنام راجبران نموده.. و..منابع نفتی

خاورمیانه را..نگذارد که بدست اتحادشوروی بیفتد..وباکش وقوسهائی..

درافغانستان..سرانجام..شوروی(زحل) ونیروهای نظامی اش..پای به سرزمین

افغانها می نهند..ونبردعقیدتی ونظامی دوقدرت بزرگ..اینبار درخاورمیانه..

آشکاروآغازمیشود..ودراین مرحله کمونیسم استکه..شکست رامتحمل میشود..

...بااتصال زحل ومشتری دربرج ثور(برج هشتم برای میزان وبرج دوازدهم

برای برج جوزا درسال 2000 میلادی..   

                                

................

...همانها که آمریکارا مددرسانده بودند..درنبردباشوروی..

(مثلاالقاعده..)حال رودرروی آمریکا قرارگرفتند..واینبار آمریکاستکه...

درافغانستان متحمل هزینه میشود...

 

 

                                   موفق باشید

.......

                                 باتشکر

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 15 نظر / 62 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

با سلام در کتاب روضه المنجمین از عبارات و کلماتی همچون "چرا از (یـــط) میزان و تا (ج) عقرب درجات محترقه خوانند؟" (خواستم بدانم منظور از یط میزان و ج عقرب چیست؟) و چگونه می توان به مرجعی برای فهم این علامات و این عبارات و کلمات رجوع کرد. منتظر پاسخ شما هستم با تشکر از شما یا حق

محمد

با سلام و تشکر از پاسخ شما در طی تحقیقاتم متوحه شدم که هر سیاره ای صفات خودش را با توجه به نوع اخلاق برج و طبع برج و کندی و تندی برج انرژی هایش را در آن تخلیه می کند مثلا زحل در برج میزان باعث ایجاد قضاوت های عادلانه خواهد شد (با توجه به شعار وحودش و طبع بادی اش) ولی در برج عجول و جسور حمل باعث تبدیل به یک مهاجم یا یک فرد بی رحم و خشن خواهد شد.(با توجه به شعار وحودش و طبع آتشی و هیجانی اش) درباره اسطرلاب باید بگم که واقعا نمی دانم این وسیله را باید از کجا تهیه کرد و همچون کتاب نیست که بتوان با تحقیقات پراکنده به سهولت به آن دسترسی پیدا کرد. به هر حال اگر شما آدرسی را برای تهیه این وسیله می دانید به بنده هم بگویید. در مورد اساتید فن هم بی اغراق جز شخص شما در محیط وب کسی را نمی شناسم که در این نوع از نجوم تسلط و تبحر داشته باشد .تمامی وب ها از یکدیگر کپی می کنند و دانشی برای عرضه نمودن ندارند. در مورد تحقیق من نظرتان را بنوسید که من تا چه حد متوجه این مطلب شده ام. با تشکر از شما یا حق

احسان

با سلام ممنونم از جواب شما آنطوری که من از نوشته های شما خواندم اینطور فهمیدم که اگر در روز فعلی یعنی5 آبان 1390 ایالتی در جهان اعلام استقلال بکنه به طالع عقرب میشه و آن کشور جدید کشور پر باران و حاصلخیزی خواهد بود؟ درست متوجه شده ام؟ یا اینکه طالع آن سرزمین به طالع ثایت خوادش باقی خواهند ماند و غیر قابل تغییر خواهد بود؟ لطفا نظرتان را در اینباره در زیر نظر من بنویسید. با تشکر

احسان

با سلام مجدد ممنونم از پاسخگویی شما آیا طالع عمارت قابل تغییر هست؟ در قرآن کریم هم به این مساله اشاره شده است که ما سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهیم مگر آنکه آنها خودشان بخواهند یعنی اهواز تا ابد محکوم به خشکسالی هست و رشت تا ابد محکوم به سرسبزی و خرمی؟ چگونه می توان طالع عمارت یک شهر را تغییر داد؟ هیچ راه زمینی و مادی برای تغییر طالع عمارت نیست؟ لطفا نظرتان را در اینباره در زیر نظر من بنویسید با تشکر

محمد

سلام بر شما در اینترنت نرم افزاری با نام Asynx Planetarium v2.61 وجود دارد که شما با توجه به موفعیت جغرافیایی تان می توانید موقعیت تمامی سیارات (به غیر از پلوتون) را رصد کنید من در این نرم افزار دقیق و در سایت astro.com متوجه یک موضوع جالبی شدم آن هم این است که خورشید در روز 1 آبان 1390 یا 23 اکتبر 2011 در 27 درجه و 26 دقیقه برج میزان قرار دارد نه در برج عقرب و حال در باور همه ما در برج عقرب قرار داریم! حال اگر فردی در این تاریخ (1 آبان 1390) به دنیا بیاید صاحب اخلاق متولدین آبان (عقرب) خواهد بود یا صاحب اخلاق متولد مهر (میزان)؟ با تشکر از شما

محمد

با سلام خیلی جالب است پس یعنی کسی که متولد 1 آبان امسال باشه دارای دو شعار (من متعادل می کنم) و (من با لیاقت هستم) هست؟ به نظرم این افراد خیلی پیچیده ای می شوند اما واقعا بیشتر تحت تاثیر کدام ماه قرار می گیرد؟ مهر یا آبان؟ این سوال خیلی بزرگی هست راستی پسرخاله یکی از دوستانم قرار هست در فروردین 1391 به دنیا بیاد بیچاره احتمالا همیشه بیش از دیگران مستعد مریضی خواهد بود (رجعت مریخ در باکره) اگر وقت و حوصله داشتید کمی درباره صفات این کودک بگید خوشحال می شم. با تشکر از شما

حسن

باسلام لطفا درمورد ساعت تولد حضرت رسول (ص) و زایچه انحضرت مطلب بنویسید .متشکرم

محمد

با سلام خواستم بدانم که آیا شما از اسطرلاب استفاده می کنید یا خیر؟ آنطوری که من خودم تحقیق کردم فهمیدم کسی که در 1 آبان زاده شده باشد ولی خورشید در درجات دیگری از مهر باشد صفات عقرب را می گیرد و ربطی به درجات خورشید ندارد. همچنین از شما خواهش می کنم نظرات را غیر فعال نکنید چون تابلوی نظرات تنها مکانی برای تبادل نظر در مورد این مبحث هست با تشکر

محمد

سلام بر شما من در این تابلوی نظرات نام ابراهیم مشاهده نمی کنم با تشکر از شما

محمد

سلام و درود بر شما برای من یک سوال دیگری هم پیش آمده است آن هم این است که طالع ایران چند درجه برج حمل هست؟ (مثلا 20 درجه یا 15 یا ...؟) با تشکر از شما خدا یار و نگهدارتان باد