زلزله ی شرق ژاپن ...

                باطلب یاری ازخالق هستی     

 

اورانوس خان بالاخره پای به گودحمل نهاد....نوچه ها...دوروورش...اینطرف

وآنطرف درحرکت...داش زحل وداش برجیس (مشتری)....نوچه ی ریزه میزه..

داش پلوتو...  صحنه چقدرترسناک بود...آبهای اقیانوس به آن بزرگی ...

می خزیدند...خودشون رومثل یک هشت پای گنده وبی انتهاازسواحل شرق ژاپن

(جوزای ٨درجه)..بالامی کشیدند...زنجموره ای دردناک..ازهمه چیز..از

خانه های درهم پیچیده شده..ازماشینها واشیاء وموجودات برمیخاست..

تحمل چشم بادامیها..آدمهای هولکی وکم حوصله راشرمنده میساخت..

مجموعه ی تاثیرگذار اورانوس ومشتری وزحل وپلوتو..ازنظرمنجمین امروزی

یک(تی اس کوور) راتشکیل میدهد...

 

  چین وژاپن...گفته شده که تحت تاثیربرج میزان میباشند..وزحل درلحظه ی

زلزله..در15 درجه ی برج میزان درحال رجعت(تاثیرمنفی) بوده..

 

       

ودرمقابل خود..سیاره ی مشتری در10درجه ی حمل وجناب اورانوس (زلزله

روزورودسیاره ی اورانوس به برج حمل رخداده)رامی بیند..

..حالت...

تی اس کوور...تشکیل میشود..اینحالت تشکیل میشوداز: دوتربیع ومقابله..

مقابله ی زحل ومشتری ومقابله ی زحل واورانوس...دربروج: حمل ومیزان

وهمچنین تربیع پلوتودرجدی باسیارات اورانوس ومشتری دربرج حمل...

وتربیع سیاره ی زحل دربرج میزان باسیاره ی پلوتودربرج جدی...

 

 

بدنیست نگاهی به گذشته ها بیندازیم..چه زمانهایی اورانوس واردبرج حمل

شده وهمزمان باچه وقایعی بوده...

1508 تا1515 میلادی= اورانوس دربرج حمل حرکت داشته...اوج رنسانس رم..

فعالیت میکل آنژ - نوشتن کتاب شاهزاده توسط ماکیاولی - بیرون رانده

شدن فرانسویان ازایتالیا- نامیده شدن سرزمین مکشوفه ی جدیدبه:آمریکا..

باالهام ازاسم امریکو وسپوچی...ضمنا درسالهای 1513 و1514 میلادی

مقابله ی سیارات زحل ومشتری دربروج ثورعقرب رخداده...

1592 تا1599

دوره ی توقف سیاره ی اورانوس دربرج حمل = بازیافت شهرمدفون شده ی

پمپیی - کشف جزیره ی موریس - پیدایش اپرا...ضمنا درسالهای 1593 و

1594 مقابله ی سیارات زحل ومشتری دربروج سرطان جدی  و  دلواسد

روی داده.

1675 تا 1683

سیاره ی اورانوس دربرج حمل:

1675سال جنگهادراروپا - جنگ سوئد ودانمارک- جنگ روسیه وسوئد-

طاعون درمجارستان- کشف آبشار نیاگارا- پی ریزی شهر فیلادلفیا درسال

1681 میلادی- نظریه نیوتن درموردقانون جاذبه...ضمنادرسالهای..1671و

1672و1673میلادی مقابله ی سیارات زحل ومشتری دربروج حوت سنبله و

حمل میزان ...رخداده

١٧۵٩تا١٧۶٧

سیاره ی اورانوس دربرج حمل - حمله ی فرانسه به بریتانیا - آغاز انقلاب

صنعتی - شیوع آنفلوآنزا درتمام اروپا - بقدرت رسیدن کاترین کبیر درروسیه-

روسو کتاب قراردادهای اجتماعی رامی نویسد- صلح بین انگلیس وفرانسه و

اسپانیا- ابتدای جنگ استقلال درآمریکا- جنگ روسیه وترکیه

١٨۴٣تا١٨۵٠

اورانوس درحمل- انقلاب درفرانسه- ایتالیا- آلمان- اتریش- پراگ-بوداپست

فعالیت کارل مارکس وانگلس- قحطی شدیددرایرلند...(سال١٨۵٠ مقابله ی

سیارات زحل ومشترس درحمل میزان )- هجوم طلاجویان به کالیفرنیا-

بریتانیا عمده ترین کشورصنعتی جهان - آغازپالایش نفت( ١٨۴٢ اتصال

سیارات زحل ومشتری در٨جدی)

١٩٢٧تا١٩٣۴

اورانوس درحمل- پرواز لیندبرگ روی اقیانوس اطلس- یکپارچگی جمهوری

چین- کشف پنی سیلین- سقوط وال استریت ورکوداقتصادجهانی- نخستین

برخوردهای بزرگ میان اعراب ویهودیان - پیروزی نازیها درآلمان ..آدلف هیتلر

پیشوای آلمان میشود-

٢٠١٠تا٢٠١٨

اعتراضات سراسری درکشورهای عربی - زلزله ی ٩ریشتری ژاپن.....

وسخن آخراینکه...برای وقوع پدیده ای...مثلا زلزله...هم موضع اورانوس..

هم سیارات زحل ومشتری..هم ماه گرفتگی وخورشیدگرفتگی(اگررخ داده باشد)

وهم نزدیکی مدارماه به زمین وموضع راس ماه دارای تاثیربوده...

وبرآیند این عوامل است که به وقوع چنین پدیده ای می انجامد.

                   

                                              

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 91 بازدید
سهیل

با سلام و خسته نباشید سایت مفید و آموزشی خوبی دارید . یه پیشنهاد برایتان دارم و اینکه شما که به این علم مسلط هستید بیایید و این علم را در وبلاگتون به صورت درس درس به علاقمندان این علم آموزش دهید ( البته فقط یک پیشنهاد است ).

رضا

سلام قبل از هر چیز باید بگویم سایت خوبی دارید و ثانیا با نظر آقا سهیل موافقم و شما بیایید یه لطفی کنید و این علم را از طریق وبلاگتون به ما آموزش دهید